Шпанска Здружението на колеџи и универзитети, (HACU)

30 Октомври 2011 - нема коментари . Напишано од во образование ресурси .

На HACU е национална асоцијација претставуваат акредитирани колеџи и универзитети во Соединетите Американски Држави каде шпанска студенти сочинуваат најмалку 25 отсто од вкупниот упис на студенти. Целта HACU е да ги собере колеџи и универзитети, училишта, корпорации, владини агенции и поединци за да се воспостават партнерства за: промовирање на развојот на шпанска-Услуга колеџи и универзитети; подобрување на пристапот до и квалитетот на Контактирај образовни можности за шпанска студенти; и средба на потребите на бизнисот, индустријата и владата преку развој и споделување] на ресурси, информации и експертиза.

Веб-сајт водат: http://www.hacu.net/hacu/default.asp

Контакт