Раскрсница на светот: Нов Американците во Middlesex Каунти, NJ

Get the report in your inbox!

Земи го извештај во вашиот inbox!

Middlesex округот има 3 најголем број на имигранти меѓу Њу Џерси земји. Како новодојденците на национално ниво, оние во централниот дел на Њу Џерси претежно живеат во предградијата. Околу половина се Азија. Латиноамериканците се рангира секунда.

Како civically ангажирани соседи тие се вози на економијата и enliven на културата.

Мапи, табели, графикони и анализа пренесе ширина, можности и предизвици со кои се голем број на новодојденците довеле до Middlesex Каунти и во Њу Џерси генерално.

Прочитајте го ова неверојатно анализа напишан од Д-р Анастасија Ман денес!

Контакт