Домашните работници Обединетите

7 Јануари 2012 година - нема коментари . Напишано од во работните односи .

Основана во 2000 година, домашните работници Обединетите [DWU] е организација на Карибите, Латина и африканските дадилките, домаќинки, и постари старателите во Њујорк, за организирање на власта, почит, фер стандарди на трудот и да се помогне во изградбата на движење да се стави крај експлоатација и угнетување за сите.

Веб страна:

http://www.domesticworkersunited.org/~~V

Контакт