Американската асоцијација за наставници на шпански и португалски, (AATSP)

30 Октомври 2011 - нема коментари . Напишано од во образование ресурси .

Од своето основање во 1917 година, AATSP ја промовираше студијата и настава на шпанска, Luso-Бразилецот, и други сродни јазици, литератури и култури на сите нивоа. Преку размена на педагошки и научни информации, AATSP охрабрува наследство и втор јазик студија и поддржува проекти за таа цел.

Веб-сајт водат: http://www.aatsp.org/~~V

Контакт