מערכת היספני תקשורת חינוכית (HETS)

30 אוקטובר 2011 - תגובות . פורסם על ידי של משאבי חינוך .

HETS הוא קונסורציום התקשורת של מכללות ואוניברסיטאות בארה"ב ופורטו ריקו. המשימה שלה היא להרחיב את הגישה של היספאנים להשכלה גבוהה והזדמנויות הכשרה באמצעות תקשורת חינוך ולמידה מרחוק. חבר HETS להתחבר זה לזה באמצעות מגוון של טכנולוגיות תקשורת ומידע. טכנולוגיות אלה עשויות לכלול את C-band HETS מערכת הלוויין רשת או וידאו דחוס דרך קווי טלפון או ISDN. כל המוסדות החברים להתחבר זה לזה דרך האינטרנט.

קישור לאתר: http://www.hets.org/~~V

מתרגם

צור קשר