Američko ministarstvo rada i socijalne skrbi

30. listopad 2011 - nema komentara . Posted by u radnim odnosima .

Američko ministarstvo rada i socijalne skrbi navodi rada u svezi akata koji se primjenjuju prema useljenicima u SAD-u

Website

http://www.dol.gov/dol/topic/discrimination/immdisc.htm

Prevoditelj

Kontaktirajte nas