E. Annie Casey Foundation

30. listopad 2011 - nema komentara . Posted by u Obrazovni resursi .

E. Annie Casey Foundation je privatna dobrotvorna organizacija posvećena pomaže izgraditi bolju budućnost za ugrožene djece u Sjedinjenim Američkim Državama. Primarna misija Zaklade je poticanje javnih politika, ljudskih usluga reforme i zajednica podržava da učinkovitije zadovoljile potrebe današnjih ugrožene djece i obitelji. U potrazi za tog cilja, Zaklada daje potpore koji pomažu u države, gradove i naselja modne više inovativnih i ekonomične odgovora na ove potrebe.

Web link: http://www.aecf.org/~~V

Prevoditelj

Kontaktirajte nas