Bolsas para estudantes

Abaixo está a lista de bolsas de estudo dispoñibles para os alumnos, independentemente da súa condición migratoria.

Pode aplicar outras restricións de elixibilidade. Contacta institucións individuais para obter máis información.


Outras Oportunidades de Bolsas de Estudo:

O Fondo Lupe, Inc, unha organización sen fins lucrativos 501c3, está ofrecendo bolsas de estudo para estudantes universitarios Latina en NJ.
A aplicación está dispoñible en liña en:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf

Tradutor