Liga de Cidadáns Unidos de América Latina

30 de outubro de 2011 - sen comentarios . Publicado por en recursos dos Dereitos Civís .

LULAC é o maior e máis antiga organización de dereitos civís latinos en Estados Unidos. LULAC ten como obxectivo promover a condición económica, nivel educativo, a influencia política, saúde, vivenda e dereitos civís da poboación hispánica dos Estados Unidos.

Web:

http://lulac.org/about/mission/ ~ ~ V

Tradutor

Contacte connosco