کارگران مزارع آمریکا (فدراسیون کار و کنگره سازمان های صنعتی)

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در روابط کار .

آب بحساب نیامده اتحادیه صنفی به نمایندگی از کارگران مزرعه در آمریکا است.

سایت اینترنتی

http://www.ufw.org/~~V

رویدادهای نزدیک

 1. فوریه
  7
  سه

  1. 4:30 PM نمایشگاه عکس از دست دادن حافظه و نقاشی توسط ماگدا Luccioni
 2. ضایع کردن
  14
  بحباله نکاح در اوردن

  1. IRS کارگاه آموزشی غیرانتفاعی: برای کوچک و متوسط ​​501 (ج) (3) "
نمایش تقویم »

مترجم

فیس بوک

تماس با ما