ایالت نیوجرسی وزارت آموزش و پرورش

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع آموزش و پرورش است.

ایالت نیوجرسی وزارت آموزش و پرورش فراهم می کند شرح قوانین و مقررات جاری در مورد حق دانش آموزان مهاجر از امکان دسترسی به مدارس دولتی در نیوجرسی است.

لینک وب سایت: http://www.state.nj.us/education/news/2002/1021imm.htm

مترجم

تماس با ما