هزینه تحصیلی برای دانشجویان

زیر یک لیست از کمک هزینه تحصیلی برای دانش آموزان است، بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت خود را.

دیگر محدودیت های واجد شرایط ممکن است اعمال می شود. تماس با موسسات خاص برای اطلاعات بیشتر.


سایر فرصت های بورس های تحصیلی:

Lupe در صندوق، شرکت، یک 501c3 غیر انتفاعی، ارائه کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه زن لاتین در NJ.
برنامه موجود است آنلاین در:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf

مترجم