مرکز پیو اسپانیایی تبار

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در دستهبندی نشده .

مرکز پیو هیسپانیک ها باعث می شود مجموعه داده را از هر یک از نظرسنجی ها در دسترس محققان رایگان. این مرکز همچنین کامپایل داده ها بر روی جمعیت لاتین و رای دهندگان، و به ویژگی های جمعیتی و توزیع جغرافیایی آن است. ویژگی های جمعیت خارجی تبار در ایالات متحده نیز تمرکز کار در مرکز است.
وب سایت لینک: http://pewhispanic.org/data/

مرکز پیو اسپانیایی تبار

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در لینک های خارجی .

مرکز پیو هیسپانیک ها فراهم می کند گزارش های تحقیقاتی که به طور خاص بر روند در جریان مهاجرت، ویژگی های جمعیت خارجی تبار و نگرش نسبت به مسائل مربوط به سیاست مهاجرت تمرکز می کند.

http://pewhispanic.org/topics/؟TopicID=16

مترجم

تماس با ما