مرکز ملی قانون مهاجرت

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع قانونی است.

NILC به دفاع و پیشبرد حقوق مهاجران کم درآمد و اعضای خانواده آنها اختصاص داده شده است. در طول 30 سال گذشته، NILC تا به شهرت ملی به عنوان یک کارشناس برجسته در مهاجرت، منافع عمومی، و قوانین استخدامی مؤثر بر مهاجران و پناهندگان به دست آورده است. دانش های گسترده NILC از روابط پیچیده ای بین وضعیت مهاجران قانونی و حقوق خود را تحت قوانین ایالات متحده که در منابع ضروری برای برنامه های کمک های حقوقی، گروههای اجتماعی، و سازمان های خدمات اجتماعی در سراسر کشور است.

وب سایت:

http://www.nilc.org/index.htm

رویدادهای نزدیک

  1. آوریل
    30
    دوشنبه

    1. دوره آموزشی قانون مهاجرت
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما