شورای ملی رضا لا

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع حقوق مدنی است.

NCLR خصوصی، غیر انتفاعی، غیر حزبی، سازمان معاف از مالیات تاسیس در سال 1968 به منظور کاهش فقر و تبعیض، و بهبود فرصت های زندگی برای آمریکایی مکزیکی تبار است. NCLR بزرگترین حوزه های مبتنی بر سازمان اسپانیایی است، در خدمت همه گروه ها ملیت اسپانیایی در همه مناطق کشور است.

وب سایت:

http://www.nclr.org/~~V

مترجم

تماس با ما