شبکه بهداشت ملی لاتین

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در بهداشت است.

شبکه بهداشت ملی لاتین یک سازمان غیر انتفاعی است که به نگرانی های مهم سلامت مؤثر بر Latinas و خانواده های آنان است. NLHN توسعه برنامه های بهداشت نوآورانه است که برای کمک به تقویت رفتارهای خوب بودن و سالم و نگرش در جوامع لاتین کشور است. و همچنین ایجاد و ترویج رهبری و مشارکت جامعه در سراسر کشور.

وب سایت:

http://www.nlhn.net

مترجم

تماس با ما