کنفرانس رهبری در حقوق مدنی

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع حقوق مدنی است.

کنفرانس رهبری مدنی و حقوق بشر، ائتلاف به اتهام عضویت متنوع خود را از بیش از 200 سازمان ملی به ترویج و حفاظت از حقوق مدنی و انسانی همه افراد در ایالات متحده است. از طریق حمایت و کمک به حوزه های هدفمند، کنفرانس رهبری به سمت هدف جامعه باز و فقط - آمریکا به خوبی به عنوان آرمان خود کار می کند.

وب سایت:

http://www.civilrights.org

رویدادهای نزدیک

 1. فوریه
  7
  سه

  1. 4:30 PM نمایشگاه عکس از دست دادن حافظه و نقاشی توسط ماگدا Luccioni
 2. ضایع کردن
  14
  بحباله نکاح در اوردن

  1. IRS کارگاه آموزشی غیرانتفاعی: برای کوچک و متوسط ​​501 (ج) (3) "
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما