LatinoJustice پورتو Rican دفاع حقوقی و صندوق آموزش و پرورش

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع قانونی است.

با استفاده از قدرت همراه با آموزش و پرورش و حمایت از قانون، PRLDEF LatinoJustice محافظت از فرصت ها برای تمام لاتینی به موفقیت در کار و مدرسه، تحقق آرمان های خود، و حفظ خانواده و جامعه است. کار PRLDEF LatinoJustice به طور کامل پذیرای تنوع از جامعه لاتین - به خصوص از آسیب پذیرترین - مهاجران جدید و فقرا است. کار PRLDEF LatinoJustice شامل سه هدایت اصول - حمایت از حقوق مدنی، پرورش رهبران لاتین و افزایش مشارکت مدنی در درون جامعه حقوق لاتین.

وب سایت:

http://latinojustice.org/~~V

رویدادهای نزدیک

  1. آوریل
    30
    دوشنبه

    1. دوره آموزشی قانون مهاجرت
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما