مجله بین المللی مهاجرت و ادغام

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در لینک های خارجی .

مجله بین المللی مهاجرت و ادغام (جیمی) چند رشته ای نظیر مجله علمی که مقالات تحقیقات اولیه، بحث سیاست و بررسی کتاب است که به منظور افزایش درک از مهاجرت، استقرار و ادغام و که منجر به توسعه سیاسی را منتشر می شده است.

http://www.springerlink.com/content/1874-6365

رویدادهای نزدیک

رویداد آتی وجود دارد.

نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما