ImmigrationWorks

ژانویه 7، 2012 - بدون نظر نوشته شده توسط در روابط کار .

کارفرمایان، کارگران و شهروندان - ImmigrationWorks ایالات متحده آمریکا یک سازمان ملی پیشبرد اصلاحات در مهاجرت است که برای همه آمریکایی ها کار می کند. دو هدف آن: آموزش های عمومی در مورد مزایای مهاجرت و ایجاد یک جریان اصلی حوزه مردمی به نفع قانون بهتر - صاحبان کسب و کار و دیگران از سراسر مایل به صحبت می کنند و خواهان تعمیرات اساسی امریکا.

وب سایت:

http://www.immigrationworksusa.org/~~V

مترجم

تماس با ما