حرفه اسپانیایی خدمات بهداشت مدارس، شرکت

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در بهداشت است.

HSHPS است سازمان غیر انتفاعی در سال 1996 در پاسخ به ترتیب اجرایی رئیس جمهور 12،900 تاسیس شده است، "قطب علمی آموزشی برای آمریکایی مکزیکی تبار." انجمن شد با پشتیبانی از وزارت بهداشت و خدمات انسانی به عنوان بخشی از "دستور کار خود اسپانیایی تاسیس ابتکار عمل است. "HSHPS در حال حاضر 23 دانشکده های پزشکی و 3 مدرسه بهداشت عمومی است.

وب سایت:

http://www.hshps.org/~~V

رویدادهای نزدیک

  1. آوریل
    30
    دوشنبه

    1. دوره آموزشی قانون مهاجرت
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما