انجمن اسپانیایی از کالج ها و دانشگاه ها، (HACU)

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع آموزش و پرورش است.

HACU انجمن ملی به نمایندگی از کالج های معتبر و دانشگاه در ایالات متحده که در آن دانش آموزان اسپانیایی تشکیل حداقل 25 درصد از کل ثبت نام دانش آموز است. هدف HACU عزیز است به را با هم کالج ها و دانشگاه ها، مدارس، شرکت ها، سازمان های دولتی و افراد به ایجاد مشارکت برای: ترویج توسعه اسپانیایی، خدمت کالج ها و دانشگاه ها، بهبود دسترسی به و با کیفیت از فرصت های تحصیلات متوسطه در آموزش و پرورش برای دانش آموزان اسپانیایی، و نشست نیازهای کسب و کار، صنعت و دولت از طریق توسعه و] به اشتراک گذاری منابع، اطلاعات و تخصص است.

لینک وب سایت: http://www.hacu.net/hacu/default.asp

مترجم

تماس با ما