اسپانیایی انجمن دندانپزشکی

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در بهداشت است.

به عنوان صدای پیشرو برای سلامت اسپانیایی دهان، فراهم می کند سرویس، آموزش، حمایت، و رهبری برای از بین بردن نابرابری های سلامت دهان و دندان در جامعه اسپانیایی.

وب سایت:

http://www.hdassoc.org/~~V

مترجم

تماس با ما