چهارراه جهان: نیوجرسی، آمریکایی ها در میدلسکس شهرستان

Get the report in your inbox!

گزارش در صندوق پستی شما!

میدلسکس شهرستان دارای 3 بیشترین تعداد مهاجران در شهرستان نیوجرسی است. مانند تازه واردان در سراسر کشور، کسانی که در مرکز NJ اکثرا در حومه شهر زندگی می کنند. در حدود نیمی آسیایی. لاتینی ها رتبه دوم است.

به عنوان civically درگیر همسایگان درایو اقتصاد و فرهنگ را روح بخشیدن.

نقشه ها، جداول، نمودارها و تجزیه و تحلیل انتقال وسعت، فرصت ها و چالش ها که تعداد زیادی از تازه واردان به میدلسکس شهرستان و به طور کلی به نیوجرسی به ارمغان آورد.

دفعات بازدید: این تجزیه و تحلیل باور نکردنی که امروزه نوشته شده توسط دکتر آناستازیا مان!

مترجم

تماس با ما