پشتیبانی CR

شهروندی راتگرز اهرم منابع گل سرسبد دانشگاه عمومی نیوجرسی به پاسخگویی به نیازهای تقریبا 500،000 حقوقی ساکنان دائمی را که خانه های خود را در اینجا.

ما در حال حاضر به دنبال افراد خصوصی و همچنین شرکای دولتی و شرکت های بزرگ برای گسترش این تلاش.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونه شما یا سازمان شما می توانید این تلاش پیوستن به، لطفا با شماره تلفن جنیفر Bognar در 848-932-8262 یا ایمیل: jfbognar@rutgers.edu .

مترجم