کارآموزی

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و ممکن است تماس بگیرید برای کسب اطلاعات در مورد کارآموزی EPID. ارسال رزومه کاری و پوشش نامه، از جمله منطقه (های) مورد علاقه، به amann@rutgers.edu و

رویدادهای نزدیک

 1. آوریل
  23
  دوشنبه

  1. ساعت 8:30 صبح سهامداران مهاجرت کنفرانس 2012
 2. آوریل
  30
  دوشنبه

  1. دوره آموزشی قانون مهاجرت
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما