پشتیبانی EPID

این برنامه بر روی مهاجرت و دموکراسی یک واحد از موسسه سیاست های ایگلتون در راتگرز، دانشگاه ایالتی نیوجرسی است. هدایا به EPID مشمول کسر مالیات به حدی که توسط قانون مجاز.

Rutgers University

در اینجا کلیک کنید برای اهدای از طریق کارت اعتباری شرکت

لطفا چک قابل پرداخت را به "دانشگاه راتگرز بنیاد / مهاجرت" و ارسال به:

جنیفر Bognar، مدیر توسعه
EPID، دانشگاه راتگرز
191 Ryders لین
نیوبرانزویک، نیوجرسی 08901-8557

برای کسب اطلاعات در مورد راه های دیگر شما می توانید کمک کنید، لطفا جنیفر Bognar، مدیر توسعه، در (848) 932-8262 و یا ایمیل در تماس جنیفر Bognar .

ما از حامیان ما:


United Way Premier EPID Funder

مترجم