سخنرانی رویایی قانون کارشناس Olivas، در راتگرز [VIDEO]

17 نوامبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در دسترسی به آموزش عالی است.

استاد مایکل A. Olivas Michael، دانشگاه هوستون دانشکده حقوق، در مارس 10th در 03:00، صحبت در مورد مهاجرت و دسترسی به آموزش عالی، در یک بحث با عنوان:

من رویایی داشتم (قانون): مهاجرت، آموزش عالی، و امیدواریم که

رویدادهای نزدیک

 1. فوریه
  7
  سه

  1. 4:30 PM نمایشگاه عکس از دست دادن حافظه و نقاشی توسط ماگدا Luccioni
 2. فوریه
  15
  بحباله نکاح در اوردن

  1. 4:30 PM نئو - آفریقایی - آمریکایی ها
 3. فوریه
  16
  پنجشنبه

  1. 2:15 PM Hermanos EN ال CAMINO (برادران در راه) - حقوق مهاجرین در مکزیک

مترجم

یافتن پست های بیشتر ما در فیس بوک

تماس با ما