دکتر اولا برگ | سهامداران دانشکده

سپتامبر 9، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در ستاد است.

Dr. Ulla Berg

دکتر اولا برگ یک انسان شناس است که تحقیق کیفی در مهاجران پرو به پاترسون انجام شد، با تاکید خاص بر حفظ روابط فراملی، از طریق انجمن های زادگاه و دیگر سازمان های واسطه است. دکتر برگ در حال حاضر به شکل خطوط پروژه کمک کرده است.

رویدادهای نزدیک

 1. آوریل
  23
  دوشنبه

  1. ساعت 8:30 صبح سهامداران مهاجرت کنفرانس 2012
 2. آوریل
  30
  دوشنبه

  1. دوره آموزشی قانون مهاجرت
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما