دکتر رابین رودریگز

نوامبر 3، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در دانشکده وابسته است.

Robyn Rodriguez

رابین رودریگز

دکتر رابین M. رودریگز یک جامعه شناس است که در کار های چند ملیتی و الگوهای مهاجرت را کار کرده، به خصوص در رابطه با فیلیپین در ایالات متحده است. منافع پژوهش و رودریگز تماس با ما حرفه ای هر دو مزایای متمایز به این پروژه است.

مترجم

تماس با ما