دکتر مارا سیدنی | سهامداران دانشکده

نوامبر 3، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در ستاد است.

Mara Sidney

دکتر سیدنی مارا چاشنی دانشمند سیاسی که سال ها تجربه در زمینه پژوهش در نیوجرسی به ارمغان می آورد، به ویژه در نیوآرک که در آن او می آموزد. RIIM خواهد شد بهره مندی از تماس خود را در سطح توده مردم و همچنین بینش های خود را در زمینه های سیاست است که در آن سازمان های مهاجر عمل داشته باشد.

مترجم

تماس با ما