دکتر دیوید Tulloch | سهامداران دانشکده

سپتامبر 9، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در ستاد است.

David Tulloch

دکتر دیوید Tulloch به ارمغان می آورد تخصص از هر دو معماری منظر و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. او به ارمغان می آورد چشم انداز جغرافیایی و جهت گیری های بصری خود را برای کمک به مطالعه و برقراری ارتباط راه واقعیت های اجتماعی و جغرافیایی در سراسر پروژه تقاطع. این دیدگاه باعث او پخش انتقادی به طراحی و اجرای هر دو در مرحله نقشه برداری و فراتر از آن از RIIM.

اطلاعات بیشتر در مورد او را در خود وب سایت و یا خود وبلاگ است.

مترجم

تماس با ما