شهروندی راتگرز در پی RU-TV UP راتگرز برجسته

آوریل 19، 2012 - بدون نظر نوشته شده توسط در تابعیت راتگرز ، اخبار .

آناستازیا مان، مدیر EPID، در مصاحبه ای در مورد تابعیت راتگرز در تاریخ 19 آوریل 2012 در به ویک RU تلویزیون برنامه راتگرز صحبت کرد.

مصاحبه اتفاق می افتد 12:45 دقیقه وارد

توجه: در صورتی که ویدئو کار نمی کند، لطفا به http://rutv.rutgers.edu/programming-channels/wake-rutgers و پیدا کردن آوریل 19، 2012 ویدئو.

رویدادهای نزدیک

  1. آوریل
    30
    دوشنبه

    1. دوره آموزشی قانون مهاجرت
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما