بنیاد سزار چاوز E.

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع حقوق مدنی است.

سزار چاوز E. بنیاد یک سازمان خیریه، غیر انتفاعی است که با هدف به حداکثر رساندن پتانسیل انسانی برای بهبود جوامع با حفظ، ترویج و استفاده از میراث و ارزش های جهانی حقوق مدنی رهبر E. سزار چاوز.

وب سایت:

http://www.cesarechavezfoundation.org/~~V

رویدادهای نزدیک

 1. آوریل
  23
  دوشنبه

  1. ساعت 8:30 صبح سهامداران مهاجرت کنفرانس 2012
 2. آوریل
  30
  دوشنبه

  1. دوره آموزشی قانون مهاجرت
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما