تقویم

هر هفته یک طیف گسترده ای از وقایع برای حرفه ای ها کار بر روی مسائل مربوط به مهاجرت را در سراسر کشور.
سمینارها، آموزش، کنفرانس ها و جلسات اشاره کرد در اینجا رایگان و برای عموم آزاد است مگر آن که خلاف این موضوع ذکر شد.
برای بررسی اطلاعات مربوط به یک رویداد، به دنبال لینک تماس بگیرید و یا به منظور بررسی است.
برای ارسال یک رویداد برای ارسال بر روی تقویم، ارسال آن به به amann@rutgers.edu .

ردههای صفحه ▾
  • وکالت
  • آموزش
  • آموزش

آوریل 2012

امروز
خورشید دوشنبه سه بحباله نکاح در اوردن پنجشنبه جمعه شنبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
خلاصه:

اینجا را کلیک کنید برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام!

برای جزئیات بیشتر در هر نقطه را کلیک کنید
5:00 PM سیاست مهاجرت و Futur ...
5:00 PM سیاست مهاجرت و آینده ادغام مهاجر را
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

مترجم

تماس با ما