آسیایی اتحاد آمریکا

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع آموزش و پرورش است.

آمریکایی آسیایی تبار اتحاد سازمان اختصاص داده شده به اطلاع رسانی و مشاوره آمریکایی آسیایی در راه خود را به رویای آمریکایی است. اخبار و اطلاعات مفید در رابطه با مسائل کسب و کار، سیاست، قوانین مربوط به مهاجرت دولت، قوانین مربوط به امنیت اجتماعی، املاک، آموزش و اطلاعات بورس تحصیلی را فراهم می کند. این اطلاع آمریکایی آسیایی تبار در مورد مسائل جامعه، بیمه های درمانی و سازمان هایی که کمک در حل و فصل آنها.

وب سایت:

http://www.asianamericanalliance.com/Education.html~~V

مترجم

تماس با ما