دوستان آمریکایی خدمات کمیته

ژانویه 7، 2012 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع قانونی است.

خدمات دوستان آمریکایی کمیته (AFSC) یک سازمان لرزنده که شامل مردم مذاهب مختلف که متعهد به عدالت اجتماعی، صلح، و خدمات بشر دوستانه است. کار ما این است که بر اساس اصول انجمن مذهبی دوستان، اعتقاد به ارزش هر فرد، و ایمان به قدرت عشق برای غلبه بر خشونت و بی عدالتی است.

سایت اینترنتی

http://www.afsc.org

رویدادهای نزدیک

 1. فوریه
  7
  سه

  1. 4:30 PM نمایشگاه عکس از دست دادن حافظه و نقاشی توسط ماگدا Luccioni
 2. ضایع کردن
  14
  بحباله نکاح در اوردن

  1. IRS کارگاه آموزشی غیرانتفاعی: برای کوچک و متوسط ​​501 (ج) (3) "
نمایش تقویم »

مترجم

تماس با ما