شورای آمریکا مهاجرت

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع حقوق مدنی است.

شورای مهاجرت به آمریکا قصد دارد برای تقویت آمریکا با احترام به سابقه مهاجر و شکل دادن به آمریکایی ها فکر می کنم در مورد عمل می کنند و نسبت به مهاجرت در حال حاضر و در آینده است. آمریکا مهاجرت شورا وجود دارد به ترویج رفاه و فرهنگی غنای ایالات متحده با آموزش شهروندان در مورد کمک های پایدار از مهاجران آمریکا، ایستاده تا برای سیاست های معقول و انسانی مهاجرت که منعکس کننده ارزش های آمریکایی، اصرار دارد که قوانین مربوط به مهاجرت می شود و در راه است که به تصویب رسید به اجرا برتری ها بنیادی قانون اساسی و حقوق بشر و کار خستگی ناپذیر برای رسیدن به عدالت و انصاف برای مهاجرین تحت قانون.

وب سایت:

http://www.immigrationpolicy.org/~~V

مترجم

تماس با ما