خدمات بهداشت آسیایی

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در بهداشت است.

AHS با هدف به خدمت می کنند و برای کشورهای آسیایی و جزایر اقیانوس آرام (API) جامعه دفاع از حصول اطمینان از دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی، بدون در نظر گرفتن درآمد، وضعیت بیمه، وضعیت مهاجرت، زبان یا فرهنگ است. به عنوان بخش مهمی از این ماموریت، AHS ارائه دهنده خدمات به زبان انگلیسی و هشت زبان های آسیایی: چینی (ماندارین و کانتونی)، ویتنامی، کره ای، تاگالوگ، لائوس، قیافه، و خمر.

وب سایت:

http://www.asianhealthservices.org/handler.php؟p=home

مترجم

تماس با ما