حقوق پروژه مهاجران اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا "

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع حقوق مدنی است.

پروژه حقوق مهاجران آیتالله سیستانی به گسترش و اعمال آزادی های مدنی و حقوق مدنی شهروندان و مبارزه با تبعیض دولتی و خصوصی در برابر مهاجران اختصاص داده شده است.

وب سایت:

http://www.aclu.org/immigrants-rights/about-aclus-immigrants-rights-project

رویدادهای نزدیک

 1. فوریه
  7
  سه

  1. 4:30 PM نمایشگاه عکس از دست دادن حافظه و نقاشی توسط ماگدا Luccioni
 2. فوریه
  29
  بحباله نکاح در اوردن

  1. 2:00 PM ارزیابی برند شما: چگونه به ارزیابی سازمان های غیر انتفاعی شما با نام تجاری به ایجاد یک استراتژی بازاریابی موثر
نمایش تقویم »

مترجم

فیس بوک

تماس با ما