Υποτροφίες για τους φοιτητές

Ακολουθεί ένας κατάλογος των υποτροφιών που παρέχονται στους φοιτητές, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς τους.

Μπορεί να ισχύουν και άλλοι περιορισμοί επιλεξιμότητας. Επικοινωνήστε με τα επιμέρους ιδρύματα για περισσότερες πληροφορίες.


Άλλες Ευκαιρίες Υποτροφία:

Η LUPE Ταμείο, Inc, μια 501c3 μη κερδοσκοπικό, προσφέρει υποτροφίες για τους σπουδαστές κολλεγίων Latina σε NJ.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf

Μεταφραστής