Εθνική Συμμαχία για την Υγεία Ισπανικός

30 του Οκτώβρη του 2011 - υπάρχουν σχόλια . Δημοσιεύτηκε από στην Υγεία .

NAHH αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας των ισπανόφωνων κοινοτήτων και συνεργάζεται με άλλους για να εξασφαλίσει την υγεία για όλους. Η Εθνική Συμμαχία για την Υγεία Ισπανικός είναι πρώτιστη πηγή του έθνους των πληροφοριών σχετικά με Ισπανικός υγείας και της επιστήμης και της κοινότητας με γνώμονα συνήγορος για την υγεία.

Ιστοσελίδα:

http://www.hispanichealth.org/~~V

Προσεχείς Εκδηλώσεις

  1. Απρίλιος
    30
    Δευτ.

    1. Μετανάστευση Εκπαιδευτικό Νόμο
Δείτε Ημερολόγιο »

Μεταφραστής

Επικοινωνήστε μαζί μας