Κοινωνία των Ηνωμένων Λατινικής Αμερικής Πολιτών

30 του Οκτώβρη του 2011 - υπάρχουν σχόλια . Δημοσιεύτηκε από σε Πολιτικών Δικαιωμάτων Πόρων .

LULAC είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη λατίνα πολιτική οργάνωση για τα δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. LULAC έχει ως στόχο να προωθήσει την οικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η πολιτική επιρροή, τη στέγαση, την υγεία και τα πολιτικά δικαιώματα των ισπανόφωνων πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιστοσελίδα:

http://lulac.org/about/mission/~~V

Μεταφραστής

Επικοινωνήστε μαζί μας