Η Διάσκεψη Ηγεσίας για τα Πολιτικά Δικαιώματα

30 του Οκτώβρη του 2011 - υπάρχουν σχόλια . Δημοσιεύτηκε από σε Πολιτικών Δικαιωμάτων Πόρων .

Η Διάσκεψη Ηγεσίας για τα Πολιτικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ένας συνασπισμός που χρεώνονται από την ποικιλόμορφη σύνθεση της περισσότερες από 200 εθνικές οργανώσεις για την προώθηση και προστασία των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσω της προώθησης και προβολής σε στοχευμένες εκλογικές περιφέρειες, το Συνέδριο Ηγεσίας λειτουργεί προς το στόχο μιας πιο ανοικτής και δίκαιης κοινωνίας - μια Αμερική τόσο καλή όσο και τα ιδανικά του.

Ιστοσελίδα:

http://www.civilrights.org

Μεταφραστής

Επικοινωνήστε μαζί μας