Τα παιδιά των μεταναστών

30 του Οκτώβρη του 2011 - υπάρχουν σχόλια . Δημοσιεύτηκε από στην Εξωτερικές συνδέσεις .

Princeton, NJ: Το μέλλον της πιο πρόσφατης έντασης των παιδιών, τα παιδιά μεταναστών, παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά σε οικογένειες μεταναστών στις ΗΠΑ, και προβαίνει σε συστάσεις που θα βελτιώσει τελικά την ευημερία τους.

Μεταφραστής

Επικοινωνήστε μαζί μας