Πρακτική

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν EPID για πληροφορίες σχετικά με πρακτική άσκηση. Στείλτε βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής (α) των τόκων, για να amann@rutgers.edu

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Μεταφραστής

Βρείτε μας στο Facebook

Επικοινωνήστε μαζί μας