Ο Δρ Ulla Berg | Affiliate Σχολή

9 Σεπτεμβρίου 2011 - κανένα σχόλιο . Δημοσιεύτηκε από στο Προσωπικό .

Dr. Ulla Berg

Ο Δρ Ulla Berg είναι ένας ανθρωπολόγος που διεξήγαγε ποιοτική έρευνα σχετικά με τους μετανάστες να Περού Πάτερσον, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των διακρατικών σχέσεων, μέσω των ενώσεων πατρίδα και άλλες οργανώσεις διαμεσολάβησης. Ο Δρ Μπεργκ έχει ήδη βοηθήσει σχήμα περίγραμμα του έργου.

Μεταφραστής

Επικοινωνήστε μαζί μας