Národní aliance pro hispánské zdraví

30.října 2011 - žádné připomínky . Přidal ve zdravotnictví .

NAHH si klade za cíl zlepšit zdraví hispánské komunity a spolupracovat s ostatními, zajištění zdraví pro všechny. Národní aliance pro hispánské zdraví je národ je především zdrojem informací o hispánský zdraví a vědecky podložená a komunitní řízený obhájce zdraví.

Web:

http://www.hispanichealth.org/~~V

Překladatel

Kontaktujte nás