Časopis mezinárodní migraci a integraci

30.října 2011 - žádné připomínky . Přidal ve vnější odkazy .

Věstník mezinárodní migraci a integraci (JIMI) je multidisciplinární recenzovaný vědecký časopis, který publikuje originální výzkumné práce, politické diskuse a recenze knih, které zvyšují znalosti o přistěhovalectví, integrace a řešení a že přispěje k rozvoji politiky.

http://www.springerlink.com/content/1874-6365

Překladatel

Kontaktujte nás