Dominikánská americký Národní kulatý stůl

30.října 2011 - žádné připomínky . Přidal v občanských práv zdrojů .

Dominikánská-americký Národní kulatý stůl (DANR) je nestranická, nezisková organizace se snaží spojit různé hlasy všech lidí původu Dominikánské ve Spojených státech. DANR je národní fórum pro analýzu, plánování a opatření, k postupu na vzdělání, ekonomické, právní, sociální, kulturní a politické zájmy Dominikánské Američanů. Jejím cílem je zajistit pro USA dominikáni plný výkon práv a svobod zaručených Ústavou Spojených států amerických.

Web:

http://danr.org/~~V

Překladatel

Kontaktujte nás